نمایشگاه ساختمان تهران 95

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

با حضور شرکت نکونام (BTM) در نمایشگاه سالن خلیج فارس 

نمایشگاه Yapi Istanbul 2016

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ترکیه Yapi استانبول ۲۰۱۶

با حضور شرکت BTM در نمایشگاه سالن ۳ واحد ۳۲۱

Pin It on Pinterest

Share This